GRAFIKA

GRAFICKÝ CYKLUS “KÁMEN, KTERÝ MLUVÍ…” JE VĚNOVANÝ ZANIKLÝM ŽIDOVSKÝM OBCÍM BÝVALÉHO ČESKOSLOVENSKA.
GRAPHIC CYCLE ” THE STONE, THAT SPEAKS…” IS DEDICATED TO DESTROYED JEWISH COMMUNITIES IN FORMER CZECHOSLOVAKIA.