Grafika/Graphic Art

Grafický cyklus „Kámen, který mluví…“ je věnovaný zaniklým židovským obcím bývalého Československa.
Graphic cycle “ The Stone, that speaks…“ is dedicated to destroyed Jewish communities in former Czechoslovakia.

Keramika/Ceramics

Keramika vznikala v roce 2008 v Japonsku na náhorní plošině Makinohara ve spolupráci s přítelem, keramikem Kazuma Nakano.

These ceramics were made in 2008 during my stay in Makinohara in Japan, together with my friend and ceramic artist Kazuma Nakano.