Grafika/Graphic Art

Grafický cyklus „Kámen, který mluví…“ je věnovaný zaniklým židovským obcím bývalého Československa.
Graphic cycle “ The Stone, that speaks…“ is dedicated to destroyed Jewish communities in former Czechoslovakia.